Lingerie

Poirier Lingerie 15 915 slip / K16 / G21 +#30283
Poirier Lingerie 15 920 hipster / K16 / G21 +#30286
Poirier Lingerie 3127J / K19-M1 / E19 +#31724
Poirier Lingerie 3147 / K19-M1 / E19 +#16788
Poirier Lingerie 3147H Hipster glad  / K16 / F20 +#31725
Poirier Lingerie MP-52 Shapewear / K16 / G21 +#30291
Poirier Lingerie MP-53 Shapewear /  K16 / G21  +#32015
Start your own fairy tale here
Make an appointment