Lingerie

Poirier Lingerie 123 Bh kant / K16 / F20 +#12959
Poirier Lingerie 15 130 bh / K16 / G21 +#34920
Poirier Lingerie P-010 push-up plus / K16 / G21 +#25400
Poirier Lingerie P-016 push-up / K16 / G21 +#24622
Poirier Lingerie P-017 NuBra / K16 / G21 +#13076
Poirier Lingerie STA-02 Backless Bra / K16 / G21#13204
Start your own fairy tale here
Make an appointment